Panasonic PAC ja VRF.jpg

Innovatiivisia ratkaisuja liiketiloihin

Järjestelmiä liiketilojen lämmitykseen ja jäähdytykseen

Panasonic on kehittänyt erityisesti liike- ja toimistotiloihin sopivia ratkaisuja, joissa investoinnin tuotto on pyritty maksimoiman. Mukavuutta on korostettu, jotta asiakkaiden ostokokemus olisi mahdollisimman miellyttävä. Järjestelmää voidaan ohjata paikallisesti tai Panasonicin uudella pilvipalvelulla. Se näyttää yksityiskohtaiset lämmitys ja jäähdytystiedot, joita voidaan myös analysoida ja optimoida hyötysuhteen parantamiseksi, käyntiajan minimoimiseksi sekä yksiköiden käyttöiän kasvattamiseksi.

Kahdeksan syytä miksi Panasonic on paras ratkaisu liiketiloihin:

  1. Kaiken kattava ratkaisu
  2. Joustava ja mukautuva
  3. Pienimmät CO2-päästöt tekevät toiminnasta ekologista
  4. Erinomainen mukavuus, paras asiakastyytyväisyys
  5. Laajennettavissa
  6. Hyötysuhteeltaan ehdottomasti paras ratkaisu pitkällä aikavälillä
  7. Panasonicin valtuutetut asentajat tarjoavat erinomaista palvelua
  8. Järjestelmä ei pysähdy, vaikka sisäyksiköistä 25 % olisi ilman sähköä tai muuten pois käytöstä

 

Liiketila.jpg

monienergiaratkaisut2.jpg

Monienergiaratkaisut: kaasu tai sähkö
Panasonicin kaasulla ja sähköllä toimivat monienergiaratkaisut mahdollistavat parhaan energiansäästön ja joustavan asennuksen. Ratkaisut voidaan kytkeä suorahöyrystysjärjestelmiin, vedenjäähdyttimiin ja ilmankäsittelykoneiksi ilmanvaihtojärjestelmiin.

   A. Kaasutoiminen VRF. ECOG
   B. Sähkötoiminen VRF. ECOi
   C. Sähkötoiminen VRF. Mini ECOi
   D. Sähkötoiminen 1x1. PACi
   E. Sähkötoiminen ilma-vesilämpöpumppu. Aquarea

 

E18PKEA.jpg

2. PKEA-ulkoyksikkö konesaleihin
Tasainen jäähdytys ja hyvä hyötysuhde vielä -20 °C:n lämpötilassa. Valmius
jatkuvaan käyttöön. Kaksi järjestelmää on helppo kytkeä toimimaan vuorotellen. Näin varmistetaan, että konesali pysyy viileänä eikä toiminta keskeydy.

CZ-RTC4.jpg3. Ohjaus sinun ehdoillasi
Monipuolinen ohjaus yksinkertaisista
käyttäjän säädöistä koko järjestelmän etähallintaan. Kosketuspaneeli, verkkopalvelin, kulutuksen valvonta, älypuhelinohjaus... kaikki on mahdollista.

 

Econavi_Sensor_F.jpg4. Econavi-anturi
Uusi Econavi-anturi havaitsee, milloin
huoneessa oleskellaan. Se mukauttaa PACi- tai VRF-ilmastointijärjestelmän
toiminnan niin, että mukavuus kasvaa ja energiaa säästyy mahdollisimman paljon.

 

 

S_36-140PU2E5A.jpg

5. Kattava sisäyksiköiden valikoima
Mallistossamme on runsaasti sisäyksiköitä, jotka sopivat kaikkiin tarpeisiin. Kaikissa yksiköissä on tuloilman lämpötila-anturi ja hiljainen toiminta, mikä tarkoittaa parasta mahdollista mukavuutta.
Tehoalue 1,5–30 kW.

S_60-71PF1E5A.jpg

6. Kanavapuhaltimet ovat tehokkaita ja hyötysuhteeltaan hyviä
Erittäin hiljaiset yksiköt sopivat
varsinkin hotelleihin. Kapasiteetti alkaa 1,5 kW:sta. Lämpötila hallitaan tarkasti pienissäkin huoneissa. Saatavana on
kaksi mallia: litteä MM-yksikkö mataliin tiloihin (syvyys vain 200 mm) ja MF-yksikkö 100 %:seen raitisilman virtaukseen.

PAW_10-20PAIRC-MJ-MS.jpg7. Ilmaverho DX-kennolla

Panasonicin ilmaverhomallisto on
suunniteltu toimimaan sulavan tasaisesti ja tehokkaasti.

 

 

 

Yhteensopivuus.jpg

Hyvä yhteensopivuus

Nämä laitteet voidaan kytkeä joustavasti KNX-, EnOcean-, Modbus-, LonWorks- ja BACnet-projekteihin, mikä mahdollistaa kaikkien toimintaparametrien täysin kaksisuuntaisen valvonnan ja säädön. Saatavana on kokonainen mallisto paikalliseen tai etäyhteyden välityksellä tapahtuvaan ohjaukseen. Koko järjestelmä toimii kaksisuuntaisesti.

PAW-560MAH2 16_XS.jpg

AHU-Kit tehokkaaseen ilmanvaihtoon

Uusi tuloilman ohjaussarja on
suunniteltu erityisesti parantamaan
ilmanvaihdon esilämmitystä tai
-jäähdytystä.

 

 

 

FY-250ZDY8 16_200_130_fit.jpg

Energian talteenottoyksikkö parantaa  järjestelmän hyötysuhdetta

Panasonicin energiaa talteen ottavat
ilmanvaihtolaitteet pystyvät vähentämään ulkoa tulevan ilman
kuormaa, sillä ne keräävät
ilmanvaihdossa menetetyn lämmön tehokkaasti talteen.